E-book

Rad ok kuće – Uspešno vođenje projekata online

Bez obzira koju ulogu imate na projektu, da li ga vodite ili treba da organizujete svoje aktivnosti na istom, potrebno je obratiti pažnju na tri ključna faktora za uspešno vođenje projekata u online okruženju – transparentnost svih aktivnosti i prioriteta, centralizacija zadataka kroz zajednički alat i kreiranje baze znanja i dokumentacije na projektu.

Više o postavci sistema rada kroz ove faktore, disciplini, kao i predlogu alata za projektni menadžment i produktivnost pronađite u našem vodiču za Uspešno vođenje projekata online.

Get your free copy

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  E-book

  Rad ok kuće – Uspešno vođenje projekata online

  Bez obzira koju ulogu imate na projektu, da li ga vodite ili treba da organizujete svoje aktivnosti na istom, potrebno je obratiti pažnju na tri ključna faktora za uspešno vođenje projekata u online okruženju – transparentnost svih aktivnosti i prioriteta, centralizacija zadataka kroz zajednički alat i kreiranje baze znanja i dokumentacije na projektu.

  Više o postavci sistema rada kroz ove faktore, disciplini, kao i predlogu alata za projektni menadžment i produktivnost pronađite u našem vodiču za Uspešno vođenje projekata online.

  Get your free copy

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and Terms of Service apply.

   E-book

   Rad ok kuće – Uspešno vođenje projekata online

   Bez obzira koju ulogu imate na projektu, da li ga vodite ili treba da organizujete svoje aktivnosti na istom, potrebno je obratiti pažnju na tri ključna faktora za uspešno vođenje projekata u online okruženju – transparentnost svih aktivnosti i prioriteta, centralizacija zadataka kroz zajednički alat i kreiranje baze znanja i dokumentacije na projektu.

   Više o postavci sistema rada kroz ove faktore, disciplini, kao i predlogu alata za projektni menadžment i produktivnost pronađite u našem vodiču za Uspešno vođenje projekata online.

   Get your free copy

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and Terms of Service apply.